• - Brille petite étoile, dis-moi où tu es -

  Etoile, Etoile, brille, brille...

  Etoile, Etoile, brille, brille...

  Etoile, Etoile, brille, brille...

  Etoile, Etoile, brille, brille...

   *********

  Etoile, Etoile, brille, brille...

   

   

  Pin It